Tidigare Utställningar

Tidigare utställningar på Galleri Konstgården 

 

 

Utställningar 2019


Kjell Janson

Pia Erlandsson

Mats Åkerman


Utställningar 2018

 

Ulla Ohlson

Dominik Pawlowski

Niklas Aronsson

 

Utställningar 2017

 

N. Jonas Englund

Ardy Strüwer

 

Utställningar 2016

 

Gebbe Björkman

Viggo Carlsen

Per Cederbank

 

Utställningar 2015

 

Zacheriah Kramer

Niklas Aronsson

Carina Höglund

Kjell Janson

Dominik

 

Utställningar 2014

 

Ulla Ohlson

Per Cederbank

Mats Åkerman

Olga Semenova

Pia Erlandsson / Stan Wys

Jonas Englund

 

Utställningar 2013

 

Anki Jensmar

Eva Boström

Ardy Struwer

Niklas Aronssons

Zacheriah Kramer

 

Utställningar 2012

 

Kjell Janson

Jenny Eneroth

Mattias Sammekull

Gunilla Gessle

 

Utställningar 2011

 

Dominik

Corneille

Gunilla Gessle

Susanne Jardeback

Ulla Ohlson

N. Jonas Englund

 

Utställningar 2010

 

Niklas Aronsson

Irene Jarz

Stan Wys

Marit Björnegran

Eva Boström

Olga Semenova

 

 

 

 

© Galleri Konstgården 2015 info@gallerikonstgarden.se